De Meibloem 11, 2291GR Wateringen, telefoon: 0174 293 982
         
 
 
 
 

Dirigente

Het koor werkt onder leiding van de dirigente José la Haye.

José la Haye heeft zang en piano gestudeerd bij Elsa Hernády van Bueren en Algemene Muzikale Vorming aan het koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij was vakleerkracht Muziek bij diverse Haagse scholen en volgde cursussen Koordirectie bij Jos Vranken en Jan Eelkema.

Zij dirigeert het koor met veel energie. Zij heeft de muzikale leiding over het koor en neemt de daarbij horende beslissingen.
De dirigente kiest in overleg met het bestuur het in te studeren repertoire.

Bij nieuwe leden bepaalt zij bij welke stemsoort iemand thuishoort: sopraan, alt, tenor of bas. Zij is de vakvrouw. José la Haye studeert de koorwerken in met het koor enbegeleidt daarbij op de piano. Een aantal repetitie-avonden wordt het koor begeleid door een pianist. Ook tijdens optredens wordt het koor doorgaans begeleid door een pianist.

 

 

 
 
 
 
José la Haye